FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Spółka w momencie powstania posiadała jeden park maszynowy, który stanowiły trzy komory fermentacyjne, prasa hydrauliczna oraz noszki do sortowania. 

W miarę rozwoju firmy, linia wzbogacała się o kolejne urządzenia m.in. pneumatyczny transporter liści, proktory, przecinarki. W roku 1961 zainstalowano, jako pierwsze w Polsce żyłowarki. 

Z roku na rok firma rozwijała się prężnie i wzbogacała się w nowe maszyny i urządzenia do przetwarzania surowca tytoniowego. Do roku 2004 firma  zajmowała się skupem oraz wstępnym przetwarzaniem surowca tytoniowego, a w 2004 roku rozszerzyła swoją działalność o produkcję tytoniu do palenia. 

Dzisiaj, dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym klientom.

 

Tytoń przemysłowy - produkcja

Tytoń przemysłowy - produkcja

 

Tytoń przemysłowy - produkcja Tytoń przemysłowy - produkcja
Tytoń przemysłowy - produkcja Tytoń przemysłowy - produkcja
Tytoń przemysłowy - produkcja Tytoń przemysłowy - produkcja
Tytoń przemysłowy - produkcja Tytoń przemysłowy - produkcja
Tytoń przemysłowy - produkcja Tytoń przemysłowy - produkcja
Tytoń przemysłowy - produkcja Tytoń przemysłowy - produkcja
Tytoń przemysłowy - produkcja Tytoń przemysłowy - produkcja
Tytoń przemysłowy - produkcja Tytoń przemysłowy - produkcja

 Z kart kroniki:

 

 

„Pierwszy park maszynowy Oddziału Produkcji stanowiły:
1. 3 komory fermentacyjne
2. jedna prasa hydrauliczna z zespołem skrzyń prasowych
3. kilkaset noszek do sortowania
Rok 1951/53 był okresem dalszego kształtowania się organizmu młodego zakładu przemysłowego.
Uzbrojenie produkcji wzbogaca się o dalszych 6 komór fermentacyjnych, oddany zostaje do użytku pierwszy dźwig towarowy, uruchomiono 2 dalsze prasy hydrauliczne, oddana zostaje do eksploatacji własna transformatornia. (...) W młodym organizmie zakładowym wyłaniają się jego pierwsze komórki funkcjonalne i organizacyjne. W pionie produkcji wyodrębnione zostają 3 podstawowe oddziały produkcyjne:
1. Przygotowalnia – jako pierwsza faza produkcji w której odbywało się sortowanie liści papuszami do noszek drewnianych (...)
2. Komory (...)
3. Odbieralnia – ostatnia faza procesu produkcyjnego, w której wyfermentowany tytoń poddawano ostatecznej kosmetyce sortując go do skrzyń prasowych, następnie po doprasowaniu, obszyciu bel i zważeniu przekazywano do składowania.
Lata 1954-1955 upamiętniają się dalszą rozbudową wewnętrzną i zewnętrzną zakładu. (...) Wyposażenie produkcji wzbogaca się o drugi dźwig towarowy.
Rok 1956 wpisał się w historię zakładu pierwszą rewolucją techniczno-przemysłową, pierwszą modernizacją produkcji i technologii. Wyposażenie produkcji wzbogaca się o dwa nowoczesne urządzenia do wyrównywania wilgotności tytoniu przed Komorami, zakupione w RFN tzw. „Proktory".
Instalacja proktorów zmieniła dotychczasową technologię, eliminując sortownie w noszki na Przygotowalni i sortownie papuszami na Odbieralni. Nowa technologia zwana proktorowo-komorową, była pierwszą tego typu technologią w kraju. (...) Wybudowane zostają dalsze 3 komory fermentacyjne i 6 komór klimatyzacyjnych, następuje rozbudowa kotłowni o drugi kocioł.
Do produkcji szerokim frontem wkracza energia elektryczna, która uruchamia pierwszą mechanizację produkcji.
Rok 1957-1958 to dalszy ciąg modernizacji produkcji.
Zainstalowany zostaje trzeci proktor już polskiej produkcji. Ręczne prasowanie bel po proktorze zastąpione zostaje prasami hydraulicznymi o mniejszych wymiarach i ciśnieniach. (...) Dotychczasowe drewniane noszki zostają wyparte przez metalowe stelaże, których prototyp powstał w zakładzie.
W 1961 r. zainstalowany zostaje zespół żyłowarek produkcji zachodnio-niemieckiej firmy „Hauni" przystosowany do żyłowania tytoniu po proktorze.
Równolegle zainstalowano 4 przecinarki do przecinania i rozcinania wiązek, produkcji ZK i BU Kraków.
Rok 1969 stał się kolejną ważną datą w rozwoju zakładu, a działanie na odcinku kolejnej modernizacji odbija się pozytywnymi osiągnięciami w procesie przyszłej mechanizacji produkcji i jej wielkości.
Wysłużony już proktor niemiecki zastąpiony zostaje wysokowydajnym dwu-kanałowym kondycjonerem włoskiej firmy „Garbuio". Równolegle z montażem kondycjonera, wymienione zostają wyeksploatowane urządzenia odpylające, na nowocześniejsze multicyklony produkcji ZK i BU, zainstalowane zostają dwie dalsze (nowe) przecinarki, przestarzałe prasy hydrauliczne zastąpiono nowocześniejszymi prasami olejowymi „tzw. Puławskimi". Rozbudowana linia zwiększyła dzienną i dobową zdolność produkcyjną.
W roku 1971 z dziedziny modernizacji odnotować należy przebudowę nieczynnych od 1962 r. żyłowarek niemieckich. Konstruktorzy ZK i BU z 2-stopniowych żyłowarek budują prawie nową 3-stopniową linię żyłowania liści przed proktorem. Jak na polskie warunki w dziedzinie żyłowania, dzieło udane zdało na tamtym etapie swój egzamin.
Pierwszy rok kolejnego 20 stulecia zakładu (1972) to nowe rozwiązania techniczno-technologiczne w procesie produkcji. Wchodzi do produkcji zmodernizowana linia żyłowania. Połączenie urządzeń eksportowych z krajową myślą techniczną służyć będzie do czasu następnej modernizacji tj. do 1976r.
(...) nadszedł pamiętny rok 1976. Rok wspomnianej wcześniej modernizacji produkcji, modernizacji rozkładanej na dwa etapy oraz 25-lecie powstania zakładu. Dziwnym zbiegiem okoliczności największa modernizacja produkcji niejako zamyka pierwsze 25-lecie zakładu, jednocześnie powoduje wejście mocnym krokiem technicznego postępu w historię następnego 25-lecia. Zbieżność przedziwna i jakże symptomiczna.
Równolegle z kończącą się w marcu kampanią 1975/1976 rozpoczynają się prace przygotowawcze – demontaż starych urządzeń, wzmacnianie stropów w halach produkcyjnych, budowa stacji rozdzielczej wysokiego napięcia itd.

 

Nadchodzą pierwsze dostawy urządzeń z importu – Włochy. Od kwietnia po zakończeniu kampanii, cały wysiłek pionu technicznego i produkcyjnego skierowany zostaje na prace modernizacyjne. Na plac budowy jakim są 4 kondygnacje i suterena budynku produkcyjnego wchodzą pracownicy (...), a w przyszłości monterzy włoskiej firmy „Comas". Rozpoczyna się wyścig z czasem, załogi budowlano-montażowe i własna podejmują zadanie „ukończenia I etapu modernizacji na początek kampanii fermentacyjno-wykupowej, tj. 31.10.1976r.
Dnia 22.VII.76r. przyjeżdżają 2 monterzy włoscy, rozpoczyna się montaż:
- proktora jedno-tunelowego
- 4-ch pras automatycznych
Trwają intensywne prace przy modernizacji przecinarek, pneumatycznej instalacji przewodowej, montaż urządzeń odpylających UZM-ów i inne.
Na dzień 1.IX. zakończone zostają podstawowe prace budowlane i montażowe jak:
- montaż urządzeń odpylacjących
Montaż UZM-ów
- montaż przenośników taśmowych na przecinarkach
- prace budowlane przy urządzaniu szatni damskiej.
Trwają prace przy montażu proktora, pras, szaf sterowniczych i instalacji zasilających.
20.09.76r. monterzy firmy „Comas" kończą prace montażowe przy proktorze i prasach automatycznych i22.09.76r. odlatują do Włoch.
Trwają intensywne prace przy podłączaniu urządzeń do instalacji elektrycznej i ciepłowniczej. 14.X.76r. następuje rozruch mechaniczny urządzeń wchodzących w skład I etapu modernizacji, a 15.X.76r. komisyjny odbiór od wykonawców zmodernizowanych linii produkcyjnych.
Od 16.X.76r. do 23.XI.76r. rozpoczyna się rozruch technologiczny zmodernizowanych linii produkcyjnych.
W dniu 30.XI.76r. następuje odbiór kompleksowy inwestycji pod tytułem „Modernizacja Fermentowni tytoniu w Krasnymstawie I etapu".
W wyniku przeprowadzonej modernizacji nastąpiła likwidacja 27 stanowisk najbardziej uciążliwych tzw. Wpychanie tytoniu (ręczno-nożne) do skrzyni po proktorze, tj. około 6% obsad bezpośrednio produkcyjnych. Instalacja przenośników taśmowych przy przecinarkach uczyniła pracę lżejszą około 85 pracownikom. Prasy automatyczne zmniejszyły dotychczasowe obsady przy belowaniu po proktorze o około 50%, lżejszą pracę maja także pracownicy Belowni. Łącznie nakłady inwestycyjne poniesione w I etapie modernizacji wyniosły 50 525 tys. zł.
W 1977 r. załogę czeka jeszcze wiele wysiłków w realizacji II etapu modernizacji. Zgodnie z założeniami nowa linia produkcyjna „Comas" wraz z towarzyszącymi urządzeniami krajowymi, osiąga planowaną zdolnośc produkcyjną. Jednakże zmodernizowana linia „Garbuio" wymagać będzie w przyszłości poprawek, bowiem przynoszą poprawę warunków pracy.
Od marca rozpoczyna się spływ urządzeń ZK i BU do prototypowej żyłowarki. Po zakończeniu kampanii, załoga Dz. technicznego przystępuje do demontażu dotychczasowej nisko-wydajnej zyłowarki krajowo-importowej. Pracownicy rozpoczynają prace przy wzmacnianiu stropów pod przyszłą nową prasę i żyłowarkę, prasa włoska przystosowana do pakowania bel w kartony o wadze 200kg. (...) Podstawowe prace II etapu modernizacji udaje się pomyślnie zakończyć do 31.12.77r.
Rozruch mechaniczny i technologiczny żyłowarki rozpocznie się już w I kwartale 1978r.
Na tym kończymy I część spisywania 28 letniej historii pierwszego w rejonie Krasnegostawu (...) zakładu przemysłowego."