FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

Początki produkcji tytoniu sięgają 1951 roku, kiedy Spółka rozpoczęła swoją działalność jako Fermentowania Tytoniu w Krasnymstawie. Organizacyjnie wchodziła wówczas w skład Lubelskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego. Była pierwszym zakładem przemysłowym w powiecie krasnostawskim. 

Od 1995 roku Firma była oddziałem Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Natomiast od stycznia 2000 roku kontynuowała swoją działalność już jako samodzielny podmiot gospodarczy. 

W sierpniu 2006 roku uległa zmianie dotychczasowa nazwa przedsiębiorstwa na FTK Spółka z o. o. Zmiana ta podyktowana była rozszerzeniem działalności na rynkach światowych i miała na celu ułatwienie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi. 

Z kart Kroniki Zakładowej:

 „ Był listopadowy mglisty dzień 1951 roku, taki jakich wiele bywa w okresie polskich jesieni. 

 Jednakże 7 listopad 1951 roku dla zebranych na placu niezakończonej jeszcze budowy, nie był dniem zwykłym – powszednim. 

 W dniu tym pierwsi pracownicy przyszłego zakładu w obecności przedstawicieli władz powiatowych, Dyrektora Naczelnego ZPT w Warszawie oraz inwestora LWTP w Lublinie, przejęli od budowlanych nowy obiekt, który od tego dnia miał rozpocząć swoją działalność pod nazwą FERMENTOWNIA TYTONIU W KRASNYMSTAWIE. 

W 34. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej rozpoczyna pracę i swoją historię pierwszy socjalistyczny zakład przemysłowy w tym mieście i rejonie. 

Zakład ten będąc kolejnym nowym punktem na mapie gospodarczej młodej jeszcze Polski Ludowej, jest także symbolem i pomnikiem przemian społecznych jakie przyniosła i utrwaliła ta największa z rewolucji proletariackich. 

Przesłanek zlokalizowania na tym terenie tego typu zakładu było wiele, wymieniamy najważniejsze: 

 Jedną z nich była społecznie pilna potrzeba rozładowania nadwyżek siły roboczej jaka występowała na tym terenie od chwili wyzwolenia. 

Inną nie mniej ważną, była szybko odradzająca się po odzyskaniu niepodległości, uprawa tytoniu, zapowiadająca ukształtowanie się przyszłego lokalnego zagłębia tytoniowego. 

Te warunki sprawiły, że starania władz powiatowych i Dyrekcji LWTP w Lublinie uwieńczone zostały sukcesem i w 1948 roku ruszyła budowa przyszłej Fermentowni Tytoniu. (…) 

To w tym zakładzie, jego pierwsi pracownicy zetknęli się po raz pierwszy z przemysłem i kulturą socjalną z prawdziwego zdarzenia. 

 Bowiem Krasnystaw tamtych lat to miasto bez wodociągów, kanalizacji, budownictwa mieszkalnego. 

Fermentownia była szkołą kształtowania się pierwszej w tym rejonie klasy robotniczej, była kuźnią kadr dla przyszłych zakładów i inwestycji. Ale początki nie były łatwe. Pierwszym obiektem oddanym w 1949 roku był budynek lokalnej Stacji wykupowej(…)” 

 „Prace budowlane i montażowe będą towarzyszyć załodze nieprzerwanie przez całe 25-lecie. (…)Pierwsza kampania fermentacyjna 1951/52 roku dała około 2 tys. ton produkcji towarowej, była też okresem adaptacji zawodowej przyszłej stałej kadry techniczno-produkcyjnej 

 Druga kampania fermentacyjno-produkcyjna przynosi już prawie podwójną, bo wynoszącą 3600 ton tytoniu przemysłowego, produkcję towarową. 

 Odtąd każdy następny rok przynosić będzie jej dalsze zwiększania, by w roku jubileuszowym osiągnąć wielkość przekraczającą 10 tys. ton, a kampanijnie 13 tys. ton produkcji towarowej.

Ale nim do tego doszło, były lata wytężonej pracy, lata zbiorowego wysiłku w dziele ciągłej rozbudowy potencjału produkcyjnego, podnoszenia jakości, poziomu wyszkolenia i kwalifikacji załogi. 

Przychodzą do zakładu nowi pracownicy, którzy pozostaną w nim do emerytury lub renty, dając początki przyszłej stałej kadry techniczno-produkcyjnej (…)” 

 

 (Kronikę Zakładową prowadził Ryszard Kostrzewski)

 

 

Fermentownia Tytoniu Krasnystaw

Fermentownia Tytoniu Krasnystaw