FTK Sp. z o.o.

Witamy na stronie FTK sp. z o.o.

FTK Sp. z o.o.

LIDER BRANŻY TYTONIOWEJ

FTK Sp. z o.o.

NR 1 w REGIONIE

"TYTOŃ TO NASZA PASJA"

FTK Krasnystaw

FTK Sp. z o.o. funkcjonuje na krajowym rynku surowca tytoniowego. Jesteśmy jedną z kilku największych firm zarejestrowanych jako pierwszy przetwórca tytoniu w Polsce. Nasza działalność obejmuje w szczególności:

 

  • kontraktację oraz skup surowca tytoniowego od plantatorów indywidualnych oraz od grup producenckich,
  • produkcję tytoniu nieprzetworzonego oraz tytoniu do palenia,
  • magazynowanie tytoniu nieprzetworzonego,
  • usługowe przetwarzanie surowca tytoniowego,
  • działalność handlową w zakresie hurtowej sprzedaży nieprzetworzonego tytoniu oraz tytoniu do palenia. 

 

Każdej wiosny danego roku odbywa się kontraktacja surowca tytoniowego, która jest przeprowadzana w rejonach upraw na terenie Polski. Następnie jesienią Spółka dokonuje skupu surowca na podstawie umów kontraktacyjnych zawieranych z plantatorami indywidualnymi oraz grupami producentów. 

 Kolejnym etapem jest produkcja, czyli proces technologiczny, w trakcie którego surowiec tytoniowy poddany zostaje odpowiednim zabiegom, aby otrzymać tytoń przemysłowy, czyli surowiec do produkcji wyrobów tytoniowych. Fermentacja przebiega metodą bezkomorową, tzw. redrying. Otrzymany produkt charakteryzuje się odpowiednimi i jednorodnymi dla danego typu tytoniu cechami sensorycznymi i fizyko-chemicznymi.

Produkujemy tytoń w manipulacji:

- całe liście (Loose leaf);
- liście z odciętymi ogonkami (Butted loose leaf);
- liście żyłowane mechanicznie (Threshed);
- liście żyłowane ręcznie (Hand strips).

Tytoń pakowany w kartony o wadze około 200kg, przechowywany jest w odpowiednich i monitorowanych warunkach w magazynach tytoniu, gdzie następuje proces maturacji, czyli dojrzewania tytoniu.  W trakcie fermentacji i maturacji tytoń nabiera korzystnych cech aromatyczno-smakowych.

W Spółce prowadzona jest również produkcja tytoniu do palenia. Odbywa się to poprzez zastosowanie odpowiednich proporcji różnych typów tytoni, które są sosowane, krojone i aromatyzowane. Następnie krajanka jest pakowana w kartony typu C-48. Przeprowadzamy też konfekcjonowanie krajanki w opakowania jednostkowe o różnej gramaturze.

Bardzo ważnym punktem działalności FTK Sp. z o.o. jest działalność handlowa. Dążymy do zaspokajania potrzeb każdego naszego klienta. Dajemy także możliwość zaprojektowania własnego blendu oraz wglądu w przebieg całego procesu technologicznego.

Spółka dąży cały czas do powiększania ilości odbiorców tytoniu nieprzetworzonego oraz tytoniu do palenia. Nowi klienci pozyskiwani są najczęściej podczas wystaw, targów i spotkań branżowych, w których Spółka uczestniczy. Wówczas nawiązywany jest bezpośredni kontakt z kontrahentem, przedstawiane są możliwości produkcyjne oraz prezentowane wzorce, a także omawiane możliwości nawiązania współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi zakładkami naszej strony, gdyż pozwoli to bardziej zobrazować naszą działalność.